Möt våra föreläsare

Samma seminarier och workshops båda dagarna


Parallellt med leverantörsutställningen arrangeras fortbildande och utvecklande seminarier med bland annat Thomas Fogdö, fd skidproffs, Kicki Reifeldt, HjälpmedelCenter Sverige och Josefin Hansson, Leg. logoped, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, KomHIT Flykting.


Dessutom arrangeras workshops där du får prova de senaste hjälpmedlen i en stimulerande miljö tillsammans med ledande leverantörer.
Både seminarie- och workshopprogrammet uppdateras fortlöpande.

Kicki Reifeldt, HjälpmedelCenter Sverige
Förflyttningar som engagerar patienten och skyddar vårdpersonalen
Vi har metodiken Efter 25 års arbete har vi äntligen kläckt koden som löser problemet med låg utbildningsbudget till fortbildning men som ändå ger mätbara resultat. Här får besökaren ta del av flera exempel på hur man, genom att ta hjälp av patientens förmågor, kan förändra sitt arbetssätt i vanligt förekommande förflyttningssituationer.

Josefin Hansson, Leg. logoped, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, KomHIT Flykting
KomHIT flykting – Kommunikationsstöd för människor på flykt
Hälso- och sjukvården möter dagligen patienter som pratar andra språk än svenska. Den som ger vård har skyldighet att anpassa kommunikationen och informationen efter patientens förutsättningar och patienten har rätt att vara delaktig i sin egen vård. Syftet med projektet KomHIT Flykting är att ta fram stöd för information och kommunikation att använda inom hälso- och sjukvård samt tandvård. Med hjälp av bilder och enkel text som översätts till 11 språk ges vårdpersonal en möjlighet att kommunicera med patienter även innan tolken kommit, när tolken gått eller om patienten dyker upp oanmäld. Här berättar medarbetare från projektet om hur kommunikationsstöden tagits fram, hur de kan användas och om reaktioner från personal och patienter.

Thomas Fogdö, fd skidproffs
Kör du själv?! - en resa genom fördomar, mina egna och andras
Föreläsningen "Kör du själv?!" kommer att handla om en resa från det självklara i livet till att upptäcka att det snabbt kan ändras till att livet utmanar dig. Jag var alpin skidåkare i världstoppen då jag ramlade på väg till min träningsbacke i Åre 1995. Det var världens enklaste transport från liften till träningsbacken och den avslutades med en ryggmärgsskada som gör att jag sedan dess inte kunnat röra benen.