Möt våra föreläsare

Samma seminarier och workshops båda dagarna


Parallellt med leverantörsutställningen arrangeras fortbildande och utvecklande seminarier med Dagny Vikström Leg. Arbetsterapeut och tidigare Demensvårdsutvecklare i Luleå kommun, Josefin Hansson, Leg. logoped, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, KomHIT Flykting, Lina Winkler, HjälpmedelCenter Sverige och Thomas Fogdö, fd skidproffs.


Dessutom arrangeras workshops där du får prova de senaste hjälpmedlen i en stimulerande miljö tillsammans med ledande leverantörer.

10.00-10.45 Dagny Vikström Leg. Arbetsterapeut och tidigare Demensvårdsutvecklare i Luleå kommun
Bemötande och förhållningssätt till personer med demens 
Hur kan vi hjälpa personer med demens att behålla sin värdighet och självkänsla när minnet sviker, det är svårt att hitta, att känna igen folk och föremål, att förstå och förklara sig. Hur kan vi hjälpa personer som missförstår, är rädda och misstänksamma och inte har insikt om sitt eget sjukdomstillstånd. Hur kan vi möta och kommunicera och skapa ett positivt klimat och förtroende. Hur kan vi stödja personer med demens i vardagen så de kan uppleva livsglädje och välbefinnande, trots sin kognitiva svikt.

 

11.00-11.45 Josefin Hansson, Leg. logoped, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, KomHIT Flykting
KomHIT Flykting – Kommunikationsstöd för människor på flykt 
Hälso- och sjukvården möter dagligen patienter som pratar andra språk än svenska. Den som ger vård har skyldighet att anpassa kommunikationen och informationen efter patientens förutsättningar och patienten har rätt att vara delaktig i sin egen vård. Syftet med projektet KomHIT Flykting är att ta fram stöd för information och kommunikation att använda inom hälso- och sjukvård samt tandvård. Med hjälp av bilder och enkel text som översätts till 11 språk ges vårdpersonal en möjlighet att kommunicera med patienter även innan tolken kommit, när tolken gått eller om patienten dyker upp oanmäld. Här berättar medarbetare från projektet om hur kommunikationsstöden tagits fram, hur de kan användas och om reaktioner från personal och patienter.

13.00-13.45 Lina Winkler, HjälpmedelCenter Sverige
Förflyttningar som engagerar patienten och skyddar vårdpersonalen 
Vi har metodiken! Efter 25 års arbete har vi äntligen kläckt koden som löser problemet med låg utbildningsbudget till fortbildning men som ändå ger mätbara resultat. Här får besökaren ta del av flera exempel på hur man, genom att ta hjälp av patientens förmågor, kan förändra sitt arbetssätt i vanligt förekommande förflyttningssituationer.

15.00-15.45 Thomas Fogdö, fd skidproffs 
Kör du själv?! – en resa genom fördomar, mina egna och andras
Föreläsningen ”Kör du själv?!” kommer att handla om en resa från det självklara i livet till att upptäcka att det snabbt kan ändras till att livet utmanar dig. Jag var alpin skidåkare i världstoppen då jag ramlade på väg till min träningsbacke i Åre 1995. Det var världens enklaste transport från liften till träningsbacken och den avslutades med en ryggmärgsskada som gör att jag sedan dess inte kunnat röra benen.


Workshops av följande leverantörer

10.00-10.30 Vicair i framtiden!
Hur ska vi tänka vid val av sittdyna för att lösa tryckavlastning och positionering? En kombination som många gånger kan vara enkel men likväl otroligt svår. Ett optimalt sittsystem ska motverka trycksår, skapa stabilitet och stöd samtidigt som brukaren har förutsättningar för aktivitet. Syftet med detta seminarium är att få mer kunskap om Vicair nya uppdaterade sitt och ryggdynor: Vicair O2.
Föreläsare: Martin Tornberg Leg. Arbetsterapeut Invacare

10.40-11.10 Trygghet och självständighet med kognitiva hjälpmedel
Vi går igenom olika kognitiva hjälpmedel som kan användas av individer med behov av stöd i vardag, arbete och skola. Ni kommer få exempel på användning och även få tips på hur man kan tänka kring val av hjälpmedel och introducering för individen.

11.20-11.50 Förflyttning vid smärtproblematik
Handicare har över 30 års erfarenhet av patientförflyttningar inom manuell förflyttning och med lyft. Vi har ett av marknadens bredaste sortiment av enkla och säkra förflyttningslösningar. I vårt dagliga arbete får vi ofta frågor kring hur en förflyttning kan underlättas när patienten är mycket smärtkänslig i samband med förflyttningen. Vi kommer därför under workshopen praktiskt visa hur några förflyttningssituationer kan underlättas för patienter med smärtproblematik.

13.00-13.30 Den smarta trosan som vet vad du gör
En trosa som läser av hur mycket du läcker och vad du gör just då – Smarta textilier och teknik som läser av dina rörelser och resultat ger helt nya möjligheter för kvinnor att bli kvitt sin inkontinens. Här berättar Lotta och Albin från Sanicare mer om hur den allra senaste innovationen för kvinnor med urininkontinens kan hjälpa så många som 70 procent att bli kvitt sina bekymmer.

13.40-14.10 Tunga brukare – Tips och trick för att underlätta
Här får du som deltagare lära dig mer om applicering av lyftselar, mobilisering i och utanför sängen, re-positionering och omvårdnad.
Föreläsare: Jolanda Madia Legitimerad Sjukgymnast och klinisk rådgivare Hill-Rom/Liko Ab.

14.20-14.50 Hur kan manuella rullstolsanvändare förebygga förslitningsskador i axlarna?
Deltagarna kommer att lära sig hur en manuell rullstolsbrukare kan öka sin självständighet och delaktighet samtidigt som denne minskar risken för förslitningar på kroppen genom att använda rätt drivaggregat.
Föreläsare: Menno Van Etten, leg. Sjukgymnast.