Praktisk information

Utställarinformation, godsadress, inflyttningstider etc --->

Information om hur du beställer möbler etc --->

Banners för att marknadsföra ditt företags deltagande ---> Önskar du banner i annat format eller med annat budskap? Sänd ett mail till anders.arehag@nordiskemedier.se så ordnar vi det.

Luleå Energi Arena

Datum: 22-23 maj
Tid: 09.00-16.00
Plats: Bastugatan 6, 972 41 Luleå